الگوی تدریس E5+Bارسال شده توسط در 1 ژوئن 2018


چهارچوب اصلی این الگو پرورش و سپس آموزش کودکان بر أساس بازیهای مشارکت محور می باشد

درگیر شدن (Engaging)

که در حقیقت ایجاد هیجان و انگیزش در کودک می باشد.

کاوش (Exploration)

که بر اساس مشاهده و بررسی کردن است .

توصیف (Explanation)

کودک بر اساس مشاهدات خودش ودررابطه با اطلاعاتی که بدست آورده ، به گفتگو می پردازد

شرح و بسط (Elaboration)

کودک توانایی شرح و بسط را بدست آورده و از این طریق می تواند  آموخته ها و یادگیری های قبلی خویش گسترش و تعمیم  دهد .

ارزشیابی (Evaluation)

سپس بررسی آنچه که آموزش دیده است.

استفاده از الگوها  ، مسیر مشخصی را برای استفاده از تکنیک آموزشی روز دنیا را برایمان فراهم می سازد تا بتوانیم در جهت رشد همه جانبه و رشد مهارتها برای کودکانمان اثر گذار باشیم .و اما خلاقیت یکی دیگر از ارکان مهم مجموعه می باشد . چرا که خلاقیت در کودک یک فرایند برای رسیدن به

  • بهتر انجام دادن فعالیت ها
  • توانایی ارائه راه حل جدید
  • حل مسئله
  • به کارگیری توانایهای ذهنی
  • ایجاد تفکر و مفهوم جدید

می باشد و بدین ترتیب فضایی را آماده می کنیم تا کودکانمان بتوانند  گنجایش ذهنی و فکری مناسبی داشته باشند

علاقمند کردن کودک به مسائل علمی / هنری / فرهنگی و اجتماعی/علاقمند کردن به مسائل انتزاعی /عمیق اندیشیدن /  سخت کوشی / اعتماد به نفس قوی از محصولات این الگو می باشد . در آخر اینکه روش های یادگیری کودکان به اندازه تعداد رنگ های رنگین کمان متفاوت هستند .افراد مختلف ، شخصیت های متفاوت نیازها و ذائقه های متفاوت دارند .و ما نیز باید از این تفاوت ها آگاهی داشته باشیم و برای این تفاوت ها احترام قائل باشیم . یکی از روش ها  مناسب تفاوت قائل شدن  استفاده از هوش های چندگانه گاردنر می باشد که الفبا از این تکنیک  برای کودکانش استفاده می کند .

آموزش مهدکودک

E5آموزشارزشیابیالگوتکنیکتوانایی شرح و بسطتوصیفدرگیر شدنکاوشکودککودکانمهارتمهد

دیدگاهتان را بنویسید