بزرگداشت روز آتشنشانارسال شده توسط در 28 سپتامبر 2019


برای آشنایی کودکان با مشاغل و با توجه به روز آتش نشان ، حضور آتش نشان در مهدکودک الفبا و اولین زن آتش نشان و همینطور آقای آتشنشان آشنا شدند و چگونگی خاموش کردن آتش و فعالیتهایی که آتشنشانها به غیر از خاموش کردن انجام میدهند آشنا شدند .

 

فوق برنامه ها

آموزشالفباپیش دبستانیپیش دبستانی الفباخلاقانهدولتکلاهدوزکودکانکودکستانمنطقه ۳مهد کودک الفبامهدکودک

دیدگاهتان را بنویسید