تجربه ی بزرگ – شبی در مهدارسال شده توسط در 18 اردیبهشت 1398


یکی از مهمترین موضوعاتی که تمام زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهد مستقل شدن از خانواده است پس الفبا این فرصت را به کودکانش می‌دهد که. ببینند و بشنوند تجزیه و تحلیل کند و بدون والدینش کارش را انجام دهد استقلال کودک از سن دو سالگی شروع می شود و از ۳ تا ۵ سالگی تلاش می کنند بگوید من هستم و دلم میخواهد مستقل باشم

 

برنامه های فصلیفوق برنامه ها

پیش دبستانیپیش دبستانی الفباتجربه ی بزرگتجزیه و تحلیلشبی در مهدکلاهدوزکودکستانمستقل باشممن هستممنطقه ۳مهد کودک الفبامهدکودکهدفمند

پاسخی بگذارید