جشنواره ادبیات کودک و نوجوانارسال شده توسط در 22 جولای 2019


ادبیات کودک و نوجوان با زبان و بیان، درک زبان نوشتاری، تخیل و تجربه‌های کودکان و نوجوانان متناسب است. از این رو مهد الفبا جشنواره ای برای بزرگداشت این روز برای کودکان خود از متن‌ها و موضوع‌ها و زبان و بیان متناسب با فهم و درک آنها برگزار کرد .

 

برنامه های فصلیفوق برنامه ها

آموزشالفبابزرگداشتپیش دبستانیپیش دبستانی الفباجشنواره ادبیات کودک و نوجوانخلاقانهدولتزبان نوشتاریزبان و بیانکلاهدوزکودکانکودکستانمنطقه ۳مهد کودک الفبامهدکودکهدفمند

دیدگاهتان را بنویسید