جنبه های متفاوت رشد در کودکان کدامند ؟ارسال شده توسط در 20 آبان 1398

جنبه های متفاوت رشد در کودکان کدامند


جنبه های متفاوت رشد در کودکان کدامند ؟

رشد کودکان با توجه به اهمیت و نقش آن یکی از ملاک‌های معتبری است که در بررسی های مختلف و توانمندسازی و شکل شخصیت کودکان مورد استفاده قرار می گیرد.

فرایند رشد ،  تغییرات تدریجی ، منظم و پیوسته ، مستمر ، قابل مشاهده و اندازه گیری است که در مراحل گوناگون زندگی انسان ایجاد می‌شود

رشد دارای چهار جنبه اساسی است که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و بر هم تاثیر می گذارند و با (حدت خود ) هستی و وجود انسان را شکل می‌دهند

هدف اساسی آموزش کودکان در زمینه های مختلف رشد همه جانبه ، متعادل و یکپارچه آنان است که با محتوا و روش‌های مناسب انجام می گیرد.

جنبه های چهارگانه رشد به شرح زیر می باشد:

رشد جسمی حرکتی :

این جنبه از رشد شامل رشد عضلات کوچک و بزرگ و هماهنگی های عضلانی و تعادل جسمانی است که قد و وزن شاخص آن است

نیازهای این جنبه از رشد ، تغذیه مناسب ، تحرک کافی ( ورزش ) بهداشت فردی و محیط ، ایمنی ، بازی و اوقات فراغت مناسب می باشد.

 

رشد عاطفی روانی :

این جنبه از رشد ، شامل احساسات و هیجان هایی است که بصورت مثبت مانند شادی ، اعتماد به نفس و دیگر موارد و منفی مانند خشم ، اندوه و دیگر موارد مشاهده می‌شود .

هیجان ها حالتهای درونی هستند که به صورت طبیعی در همه انسان ها وجود دارد و هدف اصلی ایجاد تعادل در آنهاست

که با شناخت ، بیان درست و کنترل آنها صورت می‌گیرد

نیازهای اساسی این جنبه از رشد محبت ، امنیت روانی ، رفتار مناسب و محیط امن و حمایت کننده میباشند.

 

رشد شناختی :

این جنبه از رشد ، شامل توانمندیهایی است که یادگیری و شناخت پدیده‌ها و محیط را امکان پذیر می سازد .

درک مفاهیم علمی ،رشد کلامی ، توانایی استدلال ، حافظه ، تمرکز و … از جمله شاخص های رشد شناختی است .

نیازهای اساسی این جنبه از رشد محیط مناسب بر اساس یادگیری ، پرورش ، کنجکاوی ، جستجوگری ، خلاقیت و … می باشد.

 

رشد اجتماعی و اخلاقی :

این جنبه از رشد شامل رفتارها و توانمندی هایی است که یا کودک را برای سازگاری با دیگران ، وجود الگوهای شایسته برای یادگیری از طریق همانندسازی ، آموزش ارزش ها ، قوانین اخلاقی و … می باشد .

مقاله

پاسخی بگذارید