درست کردن پروانه با برگ های پاییزیارسال شده توسط در 27 ژانویه 2019


تجربه ی هدفمند با کودکان مهد کودک الفبا در آموزش ساخت پروانه با برگهای پاییزی

 

آموزش مهدکودکاخبارپیش دبستان 2کودکستان 2

آموزشالفبابرگپاییزپیش دبستانیپیش دبستانی الفباخلاقانهکودکستانمنطقه ۳مهارتمهدمهد کودک الفبامهدکودکهدفهدفمند

دیدگاهتان را بنویسید