در مقابل رفتارهای نامناسب کودک چه کاری باید انجام بدهیمارسال شده توسط در 13 نوامبر 2019


می دانیم که گاهی اوقات کودکان رفتارهایی را انجام می دهند که شما نمی دانید در مقابل این گونه رفتارها چه عکس العملی داشته باشید

مهارت توجه نکردن و نادیده گرفتن یکی از این مهارت هاست برای کنترل بعضی از مشکلات رفتاری کوچک مثل گریه کردن مداوم نق زدن و داد و فریاد کردن و شکلک درآوردن با بی توجهی باعث کاهش انجام رفتار اشتباه در کودک میشویم

والدین باید آمادگی لازم جهت اجرای این مهارت را داشته باشند زود خسته نشوند و حوصله کافی جهت کنترل رفتار خود داشته باشد.

چراکه به کارگیری این مهارت بسیار دشوار بوده و نیاز به بردباری و صبر و زیاد می باشد و اگر کامل اجرا نشود نتیجه مطلوب حاصل نمی شود.

در مهارت نادیده گرفتن سه مورد را در نظر داشته باشیم

هیچ تماس فیزیکی با کودک نداشته باشیم هیچ تماس و ارتباط کلامی نباید برقرار شود هیچ تماس چشمی با کودک برقرار نشود

هنگامی‌که یک رفتار را نادیده می گیریدبه کودک نگاه نکنید و با او صحبت نکنید

کودک ممکن است در ابتدا برای جلب توجه شلوغ کند و یا گریه مداوم داشته باشد در این مواقع نگاه نکنید و دور شوید و سعی کنید آرام باشید

اینکه چه رفتارهایی را باید نادیده گرفت * یکی رفتارهایی مثل شکلک در آوردن و یا بکار بردن کلمات زشت * کودک به انجام کاری اصرار و پافشاری می‌کند و آن کار مورد نظر و توافق والدین او نمی باشد .

* اگر کودک فقط برای جلب توجه والدین گریه میکند رفتار او را باید نادیده گرفت ولی اگر گریه کردن او دلایل دیگر داشته باشد باید مورد توجه قرار بگیرد . *

اگر بدانیم که گریه و داد و فریاد حربه رفتاری کودک است. نسبت به او بی توجه باشیم

برای کنترل رفتارهایی مثل جیغ زدن ، بحث کردن و تحریک پذیری میتوان از مهارت نادیده گرفتن استفاده کنیم .

یادتان باشد در هنگام  که مهارت نادیده گرفتن را اجرا می کنید باید منتظر رفتار مناسب از کودک باشید

و او را تشویق کنید و هر زمان کودک رفتار نامناسب را متوقف کرد او را تحسین  کنید

مقاله

دیدگاهتان را بنویسید