در مقابل رفتار اشتباه کودکان چه کنیم؟ارسال شده توسط در 4 خرداد 1398


در تسریع رفتار اشتباه کودک تلافی نکنید هرگز رفتار اشتباه او را تکرار نکنید ولی وقتی تلافی می کنید پیامی که از شما دریافت می کند این است برای اصلاح کردن رفتار کسی باید تلافی کنی در صورتی که شما باید الگوی او باشید و به او یاد دهید که در هر شرایطی به جای آزار رساندن به دیگران باید از کلمات برای به خواسته هایش کمک بگیرد

بدانیم

الفبابدانیمپیش دبستانیپیش دبستانی الفباتلافی نکنیددر مقابل رفتار اشتباه کودکان چه کنیمرفتار اشتباهکلاهدوزکودکانکودکستانمنطقه ۳مهد کودک الفبامهدکودک

پاسخی بگذارید