روز خانوادهارسال شده توسط در 26 اردیبهشت 1398


خانواده یعنی گذشت و ایثار بی منت ، خانواده یعنی عشق و محبت بی شمار ، خانواده یعنی مکانی برای رسیدن به هدف های بلند ، خانواده یعنی تحمل کمبودها و سختی ها در کنار یکدیگر ، خانواده مانند شاخه های یک درخت است ، ممکن است در جهت های مختلف رشد کنند اما هنوز ریشه اصلی یکی است .

 

برنامه های فصلیفوق برنامه ها

پیش دبستانیپیش دبستانی الفباخانواده یعنی عشق و محبتخانواده یعنی گذشت و ایثاردولتروز خانوادهعشق و محبتکلاهدوزمنطقه ۳مهد کودک الفبامهدکودک

پاسخی بگذارید