زیبا کردن شکل آدمهاارسال شده توسط در 27 ژانویه 2019


آموزش زیبا سازی با کودکان الفبا در مهد کودک الفبا ( زیبا سازی شکل آدمکها ) هدف: خلاقیت

 

آموزش مهدکودکاخبارکودکستان 2

آدمکآموزشالفباپیش دبستانیخلاقانهزیبازیبا سازیکودکانکودکستانمهدمهد کودک الفبامهدکودکهدفهدفمند

دیدگاهتان را بنویسید