مراسم روز جهانی غذا در مهد و پیش دبستانی الفباارسال شده توسط در 7 دسامبر 2018


موسسه الفبا در این آموزش بر آن بود تا کودکان مهد کودک با  مهارت همدلی آشنا شوند.تأثیرات مثبت فراوان آموزش مهارت همدلی به کودکان بی تردید در روابط اجتماعی آینده کودک مشهود خواهد بود،.

تعریف مهارت همدلی

همدلی یعنی توجه داشتن و احترام گذاشتن به احساسات، نیازها و تقاضاهای دیگران و نگران آنها بودن و همچنین، پذیرش آنها

تأثیرات همدلی

همدلی نتایج مثبت بسیاری دارد. برای مثال:

  • همدلی ارتباط بین‌فردی افراد را تقویت می‌کند.

  • مسؤولیت‌پذیری را ارتقا می‌دهد.

  • نیازهای جسمانی و عاطفی کودک پاسخ داده شود. توصیه می‌شود که والدین ضمن رعایت موارد بالا، تمرین‌هایی که در زیر آمده است و موارد مشابه را در راستای ارتقای مهارت همدلی با فرزندان خود انجام دهند.

البته کودکان مهد کودک الفبا  فرا گرفتند که همدلی با همدردی تفاوت بسیار زیادی دارد

آموزش مهدکودکفوق برنامه ها

عاطفیغذاکودکمسئولیت پذیریمهدنیازهمدلیوالدین

دیدگاهتان را بنویسید