پذیرش کودکان از 1.5 تا 2.5 سال  با هدف : ایجاد فضای شاد و امن ، رشدهای چندگانه ، رشد مهارتها ، زبان آموزی ، هوش چندگانه ، مهارت زندگی

معرفی نرم افزار مادو

آشنایی با آنجه در اپلیکیشن مادو ارایه خواهیم کرد   … ادامه مطلب

مرتب کردن و تمیز کردن وسایل

پس از دیدن فیلم شرایط را برای کودک فراهم نمایید تا بتواند وسایل و اسباب بازی خودش را شتشو دهد. و تصویر فعالیت کودک … ادامه مطلب

کمکم کنید

هدف : دقت و توجه و آشنایی با حیوانات کودک راهنمایی کنید تا به تصویر خوب نگاه کند و بگوید که جوجه مرغ کدام … ادامه مطلب

حرکت با هم از روی خطوط مشابه

راه رفتن بزرگترین اتفاق تعادلی و دقت دیداری در کودکان است که اگر با بازی و لذت همراه باشد  تاثیر عمیقی در رشد ذهنی … ادامه مطلب

آشنایی با روز پست و پستچی

آموزش و آشنایی با شغل پستچی و آمدن عمو پستچی (نمادین) به مهدکودک و پیش دبستانی الفبا هدف: آشنایی کودکان با روز پست و … ادامه مطلب

مهارت دوخت

تجربه آیی هدفمند در مهد کودک الفبا مهارت دوخت با هدف : هماهنگی چشم و دست   … ادامه مطلب

کلاژ آتش نشان

آموزش و آشنایی با مشاغل ( آتش نشان ) با رفتن به ایستگاه آتش نشانی به همراه کودکان مهد الفبا هدف : آشنایی با … ادامه مطلب

درست کردن گل با چاپ دست و پا

تجربه ایی نو و با لذت در مهد کودک الفبا درست کردن گل با چاپ دست و پا   … ادامه مطلب

درست کردن سالاد سبزیجات

تجربه و لذت آشپزی با کودکان مهد کودک الفبا با درست کردن سالاد سبزیجات هدف : مشارکت گروهی – آموزش مهارتهای زندگی   … ادامه مطلب

درست کردن پروانه با برگ پاییزی

تجربه ی هدفمند با کودکان مهد کودک الفبا در آموزش ساخت پروانه با برگهای پاییزی   … ادامه مطلب