کلاژ گروهی زرافهارسال شده توسط در 27 ژانویه 2019


آموزش مهارتها زندگی در مهد و پیش دبستانی الفبا کلاژ گروهی زرافه با هدف : مشارکت و همکاری – آشنایی با زندگی حیوانات زرافه

 

آموزش مهدکودکاخبارکودکستان 2

آشناییآموزشالفباپیش دبستانی الفباحیوانحیواناتخلاقانهزرافهزندگیکلاژکودکانکودکستانگروهیمشارکتمنطقه ۳مهارتمهدمهد کودک الفبامهدکودکهمکاری

دیدگاهتان را بنویسید