الفبا

اردوی آتشنشانی

اردوی بازدید مهد کودک الفبا از آتشنشانی واقع در میدان قبا بارویکرد مهارت زندگی (قدر دانی کردن) مشارکت را می‌توان فرآیند سهیم شدن در ... ادامه مطلب

روز ملی کودک

مقدمه کنوانسیون حقوق کودک کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود روز ملی کودک در  مهد و پیش دبستانی ... ادامه مطلب