دسته‌بندی نشده

بدانیم – پاداش

زمانی که می خواهیم کودک یک رفتار جدید را شروع کند استفاده از پاداش کاربرد زیادی داشته و باعث تقویت یادگیری رفتار می شود ... ادامه مطلب