پیش دبستان 2

شمارش اشکال

هدف : دقت و توجه کودکان راهنمایی تا اشکال را خوب نگاه کنند و بگویند چه تعداد از هر شکل در تصویر بالا وجود ... ادامه مطلب

ملاقات از سالمندان

کادر آموزشی موسسه الفبا معتقد است که کودکان برای احترام به بزرگسالان و کهنسالان بایستی آموزش لازم را ببنند چراکه احترام از ارکان مهم ... ادامه مطلب