آموزش مهدکودک

نقاشی خلاق

کودکان راهنمایی کنید و امکانات لازم را در اختیار کودک قرار دهید . تا بتواند نقاشی جوجه تیغی رو ترسیم نماید . شما می ... ادامه مطلب

کمکم کنید

هدف : دقت و توجه و آشنایی با حیوانات کودک راهنمایی کنید تا به تصویر خوب نگاه کند و بگوید که جوجه مرغ کدام ... ادامه مطلب