آموزش مهدکودک

یک تجربه بزرگ

یکی از مهمترین موضوعاتی که تمام زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهد مستقل شدن از خانواده است پس الفبا این فرصت را ... ادامه مطلب

کارگاه هنر

زیبایی شناسی کودکان تجربه ای است  عینی و در واقع نوعی مشارکت اجتماعی است با محوریت هنر . آموزش زیبا سازی با کودکان الفبا ... ادامه مطلب