پیش دبستان 2

ملاقات از سالمندان

کادر آموزشی موسسه الفبا معتقد است که کودکان برای احترام به بزرگسالان و کهنسالان بایستی آموزش لازم را ببنند چراکه احترام از ارکان مهم ... ادامه مطلب

کاشت پیاز زعفران

آشنایی کودکان با کشاورزی و مسولیت پذیری راهی است درست در شناخت زندگی که در  موسسه الفبا به آن می پردازیم تجربه آیی هدفمند ... ادامه مطلب