کودکستان 2

کمکم کنید

هدف : دقت و توجه و آشنایی با حیوانات کودک راهنمایی کنید تا به تصویر خوب نگاه کند و بگوید که جوجه مرغ کدام ... ادامه مطلب

کلاژ گروهی زرافه

آموزش مهارتها زندگی در مهد و پیش دبستانی الفبا کلاژ گروهی زرافه با هدف : مشارکت و همکاری – آشنایی با زندگی حیوانات زرافه ... ادامه مطلب