آشنایی با روز پست و پستچیارسال شده توسط در 27 ژانویه 2019


آموزش و آشنایی با شغل پستچی و آمدن عمو پستچی (نمادین) به مهدکودک و پیش دبستانی الفبا هدف: آشنایی کودکان با روز پست و پستچی

 

آموزش مهدکودکاخبارپیش دبستان 1پیش دبستان 2کودکستانکودکستان 2

آموزشالفباپستپستچیپیش دبستانیدولتکودکستانمنطقه ۳مهدمهد کودک الفبامهدکودک

دیدگاهتان را بنویسید