اردوی مشاغلارسال شده توسط در 1 ژوئن 2018

اردوی مشاغل مهد کودک الفبا با رویکرد آموزش مهارت زندگی  به کودکان

از منظر ‏WHO‏ (سازمان بهداشت جهانی ) مهارت‌های زندگی یعنی  «توانایی انجام رفتارهای سازگارانه و مثبت، به‌گونه‌ای که فرد بتواند با چالش‌ها و ضروریات زندگی روزمره خود کنار بیاید

 

مهد کودک الفبا با شرکت در اردوی مشاغل و مهارت اجتماعی قصد دارد   تا مهارت‌های زندگی؛ یعنی ایجاد روابط بین فردی مناسب و مؤثر، انجام مسؤولیت‌های اجتماعی، تصمیم‌گیری صحیح،  که فرد در ایام کودکی کسب می‌کند، را به آنها بیاموزد و تمرینی باشد هرچند کوتاه ٬ در حوزه ی  آشنایی با مشاغل ٬ که البته  معتقدیم اینگونه فعالیت ها اساس موفقیت و یا شکست کودکان را  در دوره‌های بعدی زندگی آنها تشکیل می‌دهد

مهد کودک الفبا  موسسه ای  است که وظیفه ی اجتماعی کردن  کودکان را بعد از خانواده به عهده دارد. الفبا آن مهارتهایی را که خانواده نمی تواند یا نمی رسد به فرزندان منتقل نماید به کودکان  آموزش می دهد.

آموزش مهدکودکمتفرقه

حقایقکسب و کار

دیدگاهتان را بنویسید