بدانیم – بازخورد قاطعارسال شده توسط در 28 نوامبر 2019

بازخورد قاطع


لازم است که والدین در مقابل رفتارهای نامناسب کودک از بازخوردهای فوری ، همیشگی و قاطع استفاده کنند تا کودکان به تدریج مهارت و توانایی کنترل برخورد را بدست آورند .

بدانیم

بازخورد قاطع

دیدگاهتان را بنویسید