مرتب کردن و تمیز کردن وسایلارسال شده توسط در 25 ژوئن 2020


پس از دیدن فیلم شرایط را برای کودک فراهم نمایید تا بتواند وسایل و اسباب بازی خودش را شتشو دهد. و تصویر فعالیت کودک را برای ارسال نمائید.

 

کودکستانکودکستان 2

دیدگاهتان را بنویسید