ملاقات از سالمندانارسال شده توسط در 5 فوریه 2019


کادر آموزشی موسسه الفبا معتقد است که کودکان برای احترام به بزرگسالان و کهنسالان بایستی آموزش لازم را ببنند چراکه احترام از ارکان مهم آموزش های شهروندی است

تجربه ایی عالی با کودکان در پیش دبستانی الفبا با رفتن به خانه سالمندان و ملاقات آنها

هدف : آشنایی با روز سالمند – آموزش مهارتهای اجتماعی

 

آموزش مهدکودکاخبارپیش دبستان 2

آشناییآموزشاحترامبزرگسالانپیش دبستانی الفباخانه سالمندانروز سالمندکهنسالکودکانملاقات سالمندانمنطقه ۳مهارت های اجتماعیمهد کودک الفباموسسه الفبا

دیدگاهتان را بنویسید