من چی می خورم؟ارسال شده توسط در 25 ژوئن 2020


هدف : آشنایی با حیوانات و محیط زیست آنها

کودکان راهنمایی کنید تا غذای هر حیوان را با کشیدن یک خط و متصل کردن به حیوان مشخص کنند.

پیش دبستان 1

دیدگاهتان را بنویسید