مهارت دوختارسال شده توسط در 22 ژانویه 2019


تجربه آیی هدفمند در مهد کودک الفبا مهارت دوخت با هدف : هماهنگی چشم و دست

 

آموزش مهدکودکاخبارکودکستان

پیش دبستانیتجربهچشمچشم و دستدستدوختکودکستانمهد کودک الفباهدفهدفمند

دیدگاهتان را بنویسید