کمکم کنیدارسال شده توسط در 25 ژوئن 2020


هدف : دقت و توجه و آشنایی با حیوانات

کودک راهنمایی کنید تا به تصویر خوب نگاه کند و بگوید که جوجه مرغ کدام است و دور آنرا خط بکشند .

کودکستانکودکستان 2

دیدگاهتان را بنویسید