یک تجربه بزرگارسال شده توسط در 4 می 2019


یکی از مهمترین موضوعاتی که تمام زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهد مستقل شدن از خانواده است پس الفبا این فرصت را به کودکانش می‌دهد که ، ببینند و بشنوند تجزیه و تحلیل کند و بدون والدینش کارش را انجام دهد استقلال کودک از سن دو سالگی شروع می شود و از ۳ تا ۵ سالگی تلاش می کنند بگوید من هستم و دلم میخواهد مستقل باشم

تاریخ برگزاری 18 اردیبهشت

 

آموزش مهدکودکاخبارفوق برنامه ها

آموزشپیش دبستانیپیش دبستانی الفباتجزیه و تحلیلخانوادهدولتفعالیتکلاهدوزکودکستانمستقل شدنمشارکتمنطقه ۳مهارتمهد کودک الفبامهدکودکهدفهمکارییک تجربه بزرگ

دیدگاهتان را بنویسید