مقاله: ترس در کودکانارسال شده توسط در 2 می 2019


ترس یک احساس ( حس ) غریزی است در مواقعی که انسان احساس خطر می کند فعال می شود و یک احساس طبیعی است و یک واکنش عاطفی هیجانی و فیزیکی است کودکان هنگام مواجهه با ترس مضطرب می شوند پس بهتر است چگونه کنار آمدن با این عواطف را به آنها بیاموزید تا در آینده بهتر بتواند با چنین احساساتی مواجه شوند .

ترس کودک از ۶ تا ۸ ماهگی آغاز می شود و قبل از یک سالگی طبیعی است اما رفته رفته نوع ترس کودک با سن او تغییر می‌کند معمولا از سن ۳ تا ۴ سالگی ترس از تاریکی ترس از مرگ و … به وجود می آید . وقتی کودکان از تاریکی یا حیوانات یا چیزهای دیگر می ترسند باید به او اطمینان بدهیم که ما هستیم و نباید کودک را مسخره کرد نباید با او کم حوصله و کمطاقت باشیم .

برای اینکه کودک را از ترس هایش دور کنیم بیشتر باید او را مشغول بازی کنیم اگر کودک از اتاق تاریک می ترسد و شب برای خوابیدن در اتاقش احساس ترس و نگرانی می کند و از شما درخواست می کند تا در اتاقش باز باشد یا لامپ روشن باشد یا اسباب بازی او را نگران می کند با او مخالفت نکنید و آنچه که او می خواهد با او همراه باشید ترس از مرگ ، از خودمان ترس از مرگ را وحشتناک و یا هولناک تصور نکنیم به همان اندازه آن احساسات را به کودک انتقال می دهیم و در هنگامی که او ترس از مرگ و نگرانی هایش را بیان می‌کند باید به او اطمینان بدهیم که شما سالهای زیادی به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی می کنید . ترس از حیوانات ، نباید از او را توجیه کنیم که حیوان ترس ندارد و او را مسخره کنیم باید او را کم کم به آن حیوان مورد نظر نزدیک کرد و اگر کودک را به زور به ترسی که دارد نزدیک کنیم نتیجه معکوس دارد

مقاله

اتاق تاریکاحساساحساس طبیعیاز ۶ تا ۸ ماهگیترس در کودکانغریزیمسخره کنیممضطربمقالهمواجهه با ترسواکنش عاطفیواکنش عاطفی هیجانیواکنش هیجانی

دیدگاهتان را بنویسید