کودکان به قصه نیاز دارندارسال شده توسط در 25 ژوئن 2020


کودکان به قصه نیاز  دارند

 

  • کمک به پرورش قدرت بیان و عواطف و افکار کــــودکان

  • تقویت و پــــرورش نیروی تخیل در کـــودکان

  • تحــریک قوه ابتکار و ابداع در کـــودکان

  • ایجاد عشق و علاقه به ادبیات در کـــودکان

  • رشد اعتماد به نفس کودک و علاقه مند ساختن او به آزادی و عدالت اجتماعی

  • برآورده کردن نیاز های عاطفی کودکان و آماده کردن برای دریافت پیام های اخلاقی و انسانی

تاثیـــــــر قصـــــــه در کــــــــــودکان

 داستان و قصه نقش بسیار مهمی در تکوین شخصیت کودک دارد. از طریق قصه ها و داستان های خوب، کودک به بسیاری از ارزش های اخلاقی پی می برد. پایداری، شجاعت، نوع دوستی، امیدواری، آزادگی، جوانمردی، طرفداری از حق و حقیقت و استقامت در مقابل زور و ستم ارزش هایی هستند که هسته مرکزی بسیاری از قصه ها و داستان ها را تشکیل می دهند.پرورش حس زیبایی شناسی در کودک، متوجه ساختن کودک به دنیایی که اطرافش را فرا گرفته، پرورش عادات مفید در کودک، تشویق حس استقلال طلبی و خلاقیت کودک هدف های اصلی طرح قصه های خوب برای کودکان است.

 انتخـــــاب قصــــــه های مناســــب

انتخاب و آماده کردن داستان، نخستین گام ها در راه پیشبرد هنر قصه گویی است و هنر قصه گویی بر آنها استوار می شود. قصه گوهای مبتدی و تازه کار به زودی متوجه می شوند زمانی را که برای رسیدن به این مرحله از رشد سپری کرده اند، سرمایه گذاری مفیدی بوده است.ماده کردن ذهن و بیان، در ارائه موفقیت آمیز یک قصه مهمترین متغیر به شمار می آید. بدون این انتخاب و آماده کردن بسیار دقیق، قصه گو نباید انتظار به دست آوردن یک تجربه موفق را داشته باشد.

مقاله

دیدگاهتان را بنویسید